Czy można jeździć na rolkach po ścieżce rowerowej?

2020-05-18 16:00

Wielu rolkarzy zastanawia się, czy można dostać mandat za jazdę po drodze rowerowej. Czy korzystanie ze ścieżki rowerowej na rolkach jest dozwolone? Niestety, nie mamy dobrych wieści. Jazda na rolkach po trasie dla rowerów jest wykroczeniem. Są jednak wyjątkowe sytuacje, w których rolkarz może to zrobić.

Czy można jeździć na rolkach po ścieżce rowerowej
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Prawa i obowiązki rolkarza
  2. Czy grozi ci mandat?
  3. Jazda na rolkach w strefie zamieszkania
  4. Czy będą zmiany legislacyjne?

W świetle prawa na ścieżce rowerowej mogą przebywać wyłącznie rowerzyści. W praktyce jednak często poruszają się po niej rolkarze, amatorzy jazdy na hulajnodze, deskorolkarze czy piesi. Ponieważ nadal nie ma dokładnych regulacji, które precyzyjnie określałyby status tych osób, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (nazywaną potocznie kodeksem drogowym) wszyscy, którzy nie poruszają się na rowerze, są uznawani za pieszych. Rolkarze też. Każda osoba poruszająca się na rolkach ma zatem takie prawa i obowiązki jak pieszy.

Prawa i obowiązki rolkarza

Wedle prawa, rolkarz - uznawany zgodnie z kodeksem drogowym za pieszego:

  • Powinien poruszać się po chodniku lub drodze dla pieszych. Jeśli ich nie ma – powinien korzystać z pobocza. Jeśli nie ma także pobocza, czasowo może korzystać z jezdni, pod warunkiem, że porusza się lewą stroną, przy krawędzi i ustępuje miejsca pojazdom.
  • Ma zakaz korzystania z drogi rowerowej. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy nie ma chodnika lub pobocza albo gdy nie ma możliwości korzystania z nich. W tych okolicznościach rolkarz jest uznawany za pieszego, zatem korzystając z drogi rowerowej, ma obowiązek ustępować rowerzystom.

Czy grozi ci mandat?

Jazda na rolkach po drodze rowerowej jest co do zasady zakazana. Złamanie zakazu poprzez nieuzasadnione poruszanie się po drodze dla rowerów grozi mandatem w wysokości 50 zł. Jeśli droga rowerowa jest mało uczęszczana, to najczęściej kończy się na pouczeniu, ale na tych bardziej uczęszczanych ścieżkach rowerowych, rolkarze mogą stwarzać zagrożenie.

Zachowanie rolkarza na drodze powinno być zgodne z art. 11 ust. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym. Z treści tego zapisu wynika, że tam, gdzie jest chodnik, trzeba poruszać się po chodniku. Nawet na rolkach.

Oto treść tych zapisów:

„Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.”

„Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.”

Jazda na rolkach w strefie zamieszkania

Tych ograniczeń nie ma w strefie zamieszkania. To obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

Pieszy, czyli w tym wypadku osoba na rolkach, może tam korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem (art. 11 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym).

Czy będą zmiany legislacyjne?

Prace nad nimi trwają już od kilku lat. W internecie pojawiła się petycja do ministra infrastruktury w sprawie dopuszczenia rolkarzy i deskorolkarzy do korzystania z dróg rowerowych.

Wprowadzenie zmian umożliwiających rolkarzom i deskorolkarzom warunkowe korzystanie z dróg rowerowych byłoby usankcjonowaniem stanu faktycznego. Rolkarze i tak często korzystają z dróg rowerowych lub lokalnych ulic, ponieważ wiele chodników dla pieszych ma uszkodzoną lub bardzo nierówną nawierzchnię.

Dopóki przepisy się nie zmienią, na rolkach można jeździć tylko po chodniku bądź w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych.

Źródło: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Sonda
Co o tym sądzisz?