Zalewa nas fala warzyw z Rosji. To pestycydowa bomba

2024-05-23 13:35

Embargo? Polska nadal importuje ogromne ilości warzyw z kraju Putina. W 2023 r. sprowadzono 38,74 tys. ton rosyjskiej cebuli, marchwi, ogórków czy bobu. Pomijając kwestie etyczne, to produkty wątpliwej jakości. Oto, co wykazała kontrola ogórków na granicy.

Zalewa nas fala warzyw z Rosji. To pestycydowa bomba
Autor: GettyImages

O problemie z rosyjskimi ogórkami na polskiej granicy informuje raport Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF). Okazuje się, że w ogórkach skontrolowanych 20 maja 2024 r. wykryto wysoki poziom substancji niebezpiecznych dla ludzi.

Rosyjskie ogórki na polskich bazarach!

Pestycydy w ogórkach z Rosji

Ogórki, to drugie, zaraz po cebuli, warzywo na liście tych najczęściej sprowadzanych z Rosji. Tylko w 2023 r. import wyniósł 7,93 tys. ton tego warzywa.

Konsument często nawet nie wie, że ma do czynienia z rosyjskim towarem, bo z pewnością by go nie kupił z wielu powodów. Importerzy więc ponoć powszechnie zrywają etykiety informujące o kraju pochodzenia produktu.

Tym razem jednak ogórki sprowadzane z Rosji nie trafiły do naszych sklepów i na bazarki. Podczas kontroli granicznej stwierdzono zbyt wysoki poziom pozostałości pestycydów.

Co dokładnie znaleziono w rosyjskich ogórkach?

Substancją wykrytą w ogórkach okazał się Dichlorvos, często zawarty w insektycydach, czyli preparatach zwalczających szkodniki lub chroniącymi je przed insektami w trakcie przechowywania.

Maksymalny dopuszczalny poziom został wielokrotnie przekroczony. Obowiązująca norma to zaledwie 0,01 mg/kg – ppm. W rosyjskich ogórkach wykryto z kolei 0,17 ± 0,085 mg/kg – ppm.

Ogórki, które usiłowano wprowadzić na polski rynek, wróciły do nadawcy, nie trafią do hurtowni. Akurat tym razem.

Jak pestycydy wpływają na organizm człowieka

Resztki pestycydów w żywności stanowią ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia, stąd restrykcyjne normy i kontrole.

Najgroźniejszymi skutkami chorób spowodowanych przez pozostałości pestycydów w produktach żywnościowych są:

  • zmiany nowotworowe, mutagenne i teratogenne
  • uszkodzenia układu odpornościowego,
  • zaburzenia hormonalne
  • choroby układu oddechowego, trawiennego, limfatycznego, skórne.

Pestycydy są szczególnie groźne dla dzieci, osób starszych i wrażliwych, ale też dla palaczy i nadużywających alkohol, gdyż wzmacniają negatywne skutki zdrowotne nałogów.

Sonda
Kupujesz rosyjskie warzywa?