Przebadali ulubioną przyprawę Polaków na grilla. "Nie powinna trafić na sklepowe półki"

2024-06-22 15:11

Niezależne laboratorium Öko-Test przeprowadza testy produktów dostępnych w sklepach. Tym razem specjaliści wzięli pod lupę popularną przyprawę. Przebadano 33 produkty, z których część okazała się zawierać zabronione i szkodliwe dla zdrowia pestycydy.

grill
Autor: fot. Pixabay

Wybór poszczególnych produktów często podyktowany jest ceną, ale nie tylko. Liczymy, że sprzedawana żywność jest bezpieczna, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą choćby proste przyprawy. Wyniki niemieckich analiz wykazały jednak, że prawda może być zgoła odmienna, a na rynku są produkty zawierające pestycydy.

W formie - Dieta wysokobiałkowa

Papryka w proszku - czy jest zdrowa?

Do laboratorium trafiły 33 opakowania papryki w proszku z różnych firm. Celem specjalistów było stwierdzenie, czy w produkcie nie występują zakazane substancje. Niestety wyniki wykazały, że w 14 paprykach odnotowano silne zanieczyszczenie pozostałościami różnorodnych pestycydów. Co więcej, są to środki zakazane w Unii Europejskiej, a mianowicie, chodzi o wielokrotne zanieczyszczenie i nadmierne pozostałości glufosynatu.

Jak wskazuje Öko-Test, zmierzone wartości przekroczyły określony limit dla występowania herbicydu o szerokim spektrum działania. Natomiast pięć przypraw zdaniem autorów badań w ogóle nie powinna trafić na sklepowe półki. Odnotowano również dwukrotnie przekroczoną wartość mepikwatu, czyli regulatora wzrostu. Niemniej 15 z badanych próbek określono jako bardzo dobre, co dowodzi, że można znaleźć produkt dobrej jakości.

Choć przedmiotem badań nie była polska papryka w proszku, to produkty te trafiają także na nasz rynek. Można je kupić między innymi w Rossmanie, Lildu czy Kauflandzie. Stąd warto zwrócić uwagę na kraj pochodzenia danej przyprawy. Tu warto wspomnieć, że większość papryk objętych testem pochodzi z Chin. Tam z kolei nie ma zakazu pryskania roślin wspominanym glufosynatem. 

Nie tylko glufosynat. “Wierzchołek góry lodowej”

Od 2019 roku glufosynat (inaczej fosfinotrycyna), jest zakazanym związkiem chemicznym na terenie Unii Europejskiej. Tego rodzaju herbicyd sprzedawany również w postaci soli amonowej stosowany jest na polach uprawnych w celach grzybobójczych, bakteriobójczych oraz chwastobójczych. Oczywiście mówimy o uprawach spoza UE. 

Warto zaznaczyć, że Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), klasyfikuje tę substancję jako działającą szkodliwie na rozrodczość kategorii 1B. A to oznacza, że jej obecność w ludzkim organizmie może upośledzać płodność, a w przypadku kobiet będących w ciąży może uszkodzić płód. 

Naukowcy analizujący sproszkowaną paprykę zaznaczyli, że obecność glufosynatu, to zaledwie czubek góry lodowej, a w przyprawach znajduje się góra pestycydów. Z raportów laboratoryjnych wynikało, że w produktach znaleziono jednocześnie nawet 23 szkodliwe pestycydy, część z nich jest wysoce toksyczna i prawdopodobnie rakotwórcza. 

Wymieniono między innymi bifentrynę, czyli środek owadobójczy, który poza niechcianymi owadami zabija także pszczoły, co w Chinach jest mocno zauważalne. Warto zatem szukać polskich produktów lub przypraw pochodzących z terenów Unii Europejskiej gdzie obowiązują restrykcyjne przepisy dotyczące stosowania środków ochrony roślin i nie narażać zdrowia na niebezpieczne konsekwencje.