Ile jeść soli? Zapotrzebowanie na sód w diecie

2013-07-17 13:21

Ile gramów soli powinno znaleźć się w diecie dorosłego człowieka? Czy dzieci powinny ograniczyć spożywanie soli? Sprawdź jakie są zalecane normy dziennego spożycia sodu w zależności od wieku i płci.

Ile jeść soli? Zapotrzebowanie na sód w diecie
Autor: Photos.com Ile jeść soli? Zapotrzebowanie na sód w diecie

Jakie jest zapotrzebowanie na sól?

Nie ma zapotrzebowania na sól, jest natomiast zapotrzebowanie na sód jako składnik niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka - wyjaśnia ekspert Instytutu Żywności i Żywienia, dr Anna Wojtasik.

Naturalna zawartości sodu w nieprzetworzonych produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego jest niewielka, dostarczają one jedynie około 10% całkowitej ilości sodu spożywanego z dietą. Pozostałe 90% pochodzi z soli dodawanej do żywności podczas jej przemysłowego przetwarzania oraz przy przygotowywaniu posiłków w domu i dosalaniu podczas spożywania posiłków.

Stosowane w trakcie przetwarzania żywności, zawierające sód substancje dodatkowe (np. glutaminian sodu, benzoesan sodu i in.) wnoszą niewielkie ilości tego składnika.

Biorąc pod uwagę, że sól (chlorek sodu) jest podstawowym źródłem sodu w diecie, oraz ze względu na to, że określenie „sól” jest bardziej zrozumiałe dla konsumentów niż określenie „sód”, mówimy o soli.

Również do celów etykietowania żywności, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności przyjęto termin „sól.” Rozporządzenie to wprowadza także obowiązek podawania zawartości soli w produktach.

Sól czy sód?

Dla celów znakowania żywności ustalono tzw. równoważnik soli, przyjmując, że 1 g sodu odpowiada około 2,5 g soli. Stąd zawartość soli w produkcie można łatwo obliczyć według wzoru:

sól (g) = sód (g) x 2,5

Tak obliczona zawartość soli uwzględnia cały sód obecny w produkcie, a więc:

  • sód z dodanej soli,
  • sód naturalnie zawarty w surowcach,
  • a także pochodzący z innych źródeł, takich jak np. zawierające sód substancje dodatkowe, stosowane - zgodnie z recepturą - w trakcie wytwarzania produktu.

Czasem zdarza się, że na etykiecie deklarowana jest zawartość soli, chociaż nie jest ona wymieniona w składzie surowcowym produktu. Tak określona zawartość soli wynika z naturalnej zawartości sodu w surowcach.

Dzienna dawka soli

Według WHO, dzienne spożycie soli nie powinno przekraczać 5 gramów, natomiast do celów znakowania żywności wartość referencyjna spożycia soli wynosi 6 g/osobę/dzień. Jest to wartość ustalona dla ludzi dorosłych, dlatego należy zdawać sobie sprawę, że np. dzieci mają mniejsze zapotrzebowanie na sód.

Instytut Żywności i Żywienia

Spożycie sodu, potasu i chloru różni się w zależności od wieku

Tabela. Normy na wodę i elektrolity ustalone na poziomie wystarczającego spożycia (AI)*

Grupa

Wiek (lata) Woda (ml/d) Sód (mg/d) Potas (mg/d) Chlor (mg/d)
Niemowlęta 0-0,5 100-190 120 400 190
0,5-1 800-1000 370 700 570
Dzieci 1-3 1250 750 2400 1150
4-6 1600 1000 3100 1550
7-9 1750 1200 3700 1850
Chłopcy 10-12 2100 1300 4100 2000
13-15 2350 1500 4700 2300
16-18 2500 1500 4700 2300
Dziewczęta 10-12 1900 1300 4100 2000
13-15 1950 1500 4700 2300
16-18 2000 1500 4700 2300
Mężczyźni 19-30 2500 1500 4700 2300
31-50 2500 1500 4700 2300
51-65 2500 1400 4700 2150
66-75 2500 1300 4700 2000
> 75 2500 1200 4700 1850
Kobiety 19-30 2000 1500 4700 2300
31-50 2000 1500 4700 2300
51-65 2000 1400 4700 2150
66-75 2000 1300 4700 2000
>75 2000 1200 4700 1850
Ciąża 2300 1500 4700 2300
Laktacja 2700 1500 5100 2300

*wg Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Red. nauk. prof. dr hab. M. Jarosz. IŻŻ, Warszawa 2012

Tekst opracowany na podstawie materiałów przygotowanych przez dr Annę Wojtasik, należącą do zespołu ekspertów IŻŻ realizujących Projekt „Zachowaj Równowagę”, będącego częścią Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.