Już wiadomo, jakie ćwiczenia uchronią przed zespołem słabości. "Poprawiają równowagę i mobilność"

2023-03-20 14:09

Zespół ten ma negatywne skutki zdrowotne, szczególnie dla osób starszych. Może grozić nawet hospitalizacją. Z najnowszych badań płynie jednoznaczny wniosek, że praktyka jogi może skutecznie zapobiegać niektórym objawom tej przypadłości. "Poprawiają równowagę i mobilność" - napisali autorzy tej publikacji.

Starsze kobiety praktykujące jogę
Autor: Getty Images Już wiadomo, jakie ćwiczenia uchronią przed zespołem słabości. "Poprawiają równowagę i mobilność"

Joga a zespół słabości

Zespół słabości (inaczej zespół kruchości) dotyka 16 proc. seniorów i prawdopodobieństwo jego wystąpienia zwiększa się wraz z wiekiem. Związany jest z postępującym zmniejszeniem rezerw fizjologicznych oraz zwiększoną podatnością na czynniki stresogenne. Tym zagadnieniem w najnowszej analizie zajęła się grupa amerykańskich naukowców i lekarzy z dwóch ośrodków badawczych: Brigham and Women’s Hospital w Bostonie i Harvard Medical School. Według nich "profilaktyka i leczenie tego zespołu są priorytetowymi obszarami zdrowia publicznego i praktyki klinicznej".

Badacze wnikliwie przeanalizowali przegląd 33 randomizowanych badań kontrolowanych pod kątem tego, jak praktyka jogi wpływa na seniorów. Wzięło w nich udział 2384 uczestników powyżej 65. roku życia. "Osoby starsze są zdecydowanie bardziej obciążone chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnością i słabością" – napisali autorzy badania w publikacji, która ukazała się na łamach "Annals of Internal Medicine".

Joga dla początkujących - asany podstawowe

Podczas tej analizy uczeni skupili się na ocenie tego, jak ćwiczenia jogi wpływają na markery słabości. Zalicza się do nich m.in. szybkość chodu, siłę chwytu, równowagę, siłę i wytrzymałość kończyn dolnych oraz wieloskładnikową sprawność fizyczną.

Joga poprawia równowagę i mobilność seniorów

Naukowcy odkryli, że "joga może być skuteczną strategią zapobiegania zespołowi słabości, która poprawia równowagę i mobilność osób w podeszłym wieku". Zauważyli, że osoby, które regularnie ją praktykują, miały poprawioną prędkość chodu, większą siłę kończyn dolnych oraz większą wytrzymałość całego ciała. Parametry te porównali z grupą kontrolną – jedynie wyniki w kwestii równowagi i siły chwytu były mniej spektakularne.

Co prawda, w najnowszej analizie nie skupiono się na poszczególnych stylach jogi, lecz jej autorzy sugerują, aby osoby w podeszłym wieku praktykowały jogę lyengara, która dostosowana jest ich możliwości i potrzeb. Można ją ćwiczyć w każdym wieku, w warunkach domowych i w dowolnej kondycji fizycznej.

Badacze radzą, że kluczowa jest regularność, więc warto optymalnie co tydzień robić 2-3 jednogodzinne sesje jogi. Jak podkreślili w artykule, "nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć praktykę jogi lub nawet dowolnych innych ćwiczeń fizycznych, aby poprawić ogólny stan zdrowia w jesieni życia".

To najnowsze odkrycie potwierdza wcześniejsze tezy, że joga pełni ważną funkcję w zdrowym starzeniu się i zapobieganiu starczemu osłabieniu.