Tak też obniżysz ciśnienie krwi. Sposób tani i prosty

2023-04-05 11:41

Zbyt wysokie ciśnienie krwi to jeden z ważniejszych czynników ryzyka przedwczesnej śmierci. Nadciśnienie grozi wieloma powikłaniami, w tym udarem mózgu, dlatego trzeba je leczyć. Wiele osób oprócz leków zaleconych przez lekarza stosuje też domowe sposoby na nadciśnienie. Jedna z metod jest nie tylko dostępna dla większości osób, ale też skuteczna, czego właśnie dowiodły badania.

Tak też obniżysz ciśnienie krwi. Sposób tani i prosty
Autor: Getty Images Tak też obniżysz ciśnienie krwi. Sposób tani i prosty

Choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów na całym świecie, a za 13,8 proc. zgonów z powodu tych chorób odpowiada nadciśnienie tętnicze. Rozpoznaje się je wówczas, gdy skurczowe ciśnienie krwi przekracza 140 milimetrów słupa rtęci (mmHg) i/lub ciśnienie rozkurczowe przekracza 90 mmHg. 

Do rozwoju nadciśnienia może doprowadzić wiele czynników, w tym siedzący tryb życia, niezdrowa dieta, papierosy czy alkohol. Trzeba je leczyć w sposób zalecony przez lekarza, a dodatkowo zmienić styl życia. W obniżeniu ciśnienia pomagają też sposoby niefarmakologiczne. Badania dowodzą, że skuteczna jest zwłaszcza określona aktywność fizyczna.

Domowe sposoby na nadciśnienie

Trening siłowy skutecznie obniża ciśnienie

Przez lata w leczeniu nadciśnienia zalecano przede wszystkim trening aerobowy. Najnowsze badania wykazały, że ciśnienie krwi obniża również trening siłowy - umiarkowany lub intensywny, wykonywany 2-3 razy w tygodniu. Do takich wniosków doszli brazylijscy naukowcy z São Paulo State University (UNESP), a wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Scientific Reports .

Zespołem kierował prof. Giovanni Texteira. Badacze przeanalizowali ponad 21 tys. artykułów naukowych, a następnie przeprowadzili metaanalizę, uwzględniając wiele zmiennych, w tym wiek, obciążenie, liczbę treningów, czy ich częstotliwość. Próba badawcza objęła też 253 osoby z nadciśnieniem (średni wiek ok. 60 lat).

Naukowcy sprawdzili ich ciśnienie wyjściowe i to, w jaki sposób zmieniło się ono po treningu, który trwał przynajmniej osiem tygodni.

Doskonałe efekty po zaledwie dwóch miesiącach

- Średnio osiem do dziesięciu tygodni treningu siłowego prowadziło do obniżenia ciśnienia skurczowego o 10 mmHg i ciśnienia rozkurczowego o 4,79 mmHg – powiedział  prof. Teixeira.

Efekty, które można było zmierzyć, pojawiły się około 20 sesji treningowej. Niższe wartości ciśnienia utrzymywały się przez około 14 tygodni po zakończeniu eksperymentu.

 „W praktyce klinicznej  trening siłowy może być opcją leczenia osób z wysokim ciśnieniem krwi jako interwencja niefarmakologiczna, o ile wiadomo wystarczająco dużo o kluczowych zmiennych i lekarz bierze pod uwagę osobisty cel terapeutyczny pacjenta” – podsumował prof. Teixeira.